Snakes Of Gondia

गोंदिया जिल्ह्यात आढळणारे साप. जे प्रामुख्याने आपल्या परिसरात बघायला मिळतात. आपल्या परिसरात मुक्तपणे संचार करतानी हे साप आपल्याला दिसतील अशा सापांची यादी खाली दिली आहे.

Venomous Snake

विषारी सापNon Venomous Snake

बिन विषारी सापSemi Venomous Snake

निम्न विषारी साप